Videoklipp

Videoklipp

 
 
 

Per Brinkemo - Den svenska mentaliteten

Per belyser ett centralt drag i det svenska samhället - en stark tillit till myndigheter och system. Vi glömmer ofta hur extrema vi är i det här avseendet.

 

Eli Göndör - Dominanspositioner i nya samhällen

Här talar Eli om när människor, som var i majoritet i sitt eget land, flyttar - och plötsligt är i minoritet. Hur den egna kulturidentiteten då aktiveras - både hos invandrarna och majoritetsbefolkningen i det nya landet.

 

Mustafa Panshiri - Kort om multikulturalism

Mustafa pratar om den stora motsägelsen - många svenskar säger sig vilja ha ett multikulturellt samhälle, men få försår vad det innebär i praktiken.