About

Klan och religion -

i teori och i verklighet.

 

Kreativ Integration är en heldagskurs som utforskar idéerna och teorierna kring klanstrukturer i mötet med individualistiska samhällen.

Kursen leds av tre föreläsare med vitt skilda bakgrunder, som engagerar grupper, organisationer och skolor i dessa frågor. Det brukar bli en aktiv diskussion som är mycket givande och användbar.

Närmsta datum: Måndag 28:e oktober 2019
Plats: ABF Stockholm
Kostnad: 1995kr per person (gå 5 för priset av 4)
Plats för 100 personer

Förmiddagen kommer att bestå av föreläsningar, och eftermiddagen workshops.
Frukost och eftermiddagsfika ingår. Lunch bekostas på egen hand.

Låt oss starta en dialog.